ކައުންސިލް ލޮގިން

އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ޖުލައި 13-14 އަށް އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ…
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 1438 ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފައްޓަވައިފިއެވެ.އަތޮޅު…
މިއަދު އަލަން އިންތިހާބު ކުރެވުނު ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަކަށް މަބުރޫކް ނަސީރު އަދި ނައިބް ރައިބު ރައީސްކަމަށް އަހްމަދު އަފްރާހު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އާ…
މިއަދު އަލަން އިންތިހާބު ކުރެވުނު ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަކަށް މަބްރޫކު ނަސީރު އަދި ނައިބް ރައިބު ރައީސްކަމަށް އަހްމަދު އަފްރާހު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އާ…
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން، ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު 02ގެ ކޯހެއް، ބ.އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. 16 ފެބްރުވަރީ 2017އިން ފެށިގެން 05…
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ އަމަލީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ…
ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލީއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު D2/CIR/2016/9-13 އިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ބަލިކޮށް، ގޮއިދޫން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި…
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން އޭދަފުއްޓާ ގޮއިދޫ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު…
Page 1 of 5

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit