ކައުންސިލް ލޮގިން

މިއަދު ހެނދުނު ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގަ ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ޖަލްސާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 3 މެމްބަރުންނާއި އެކު ކައުންސިލުގެ ނައިބްރައީސް ،…
 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 5:50 ގައި ފެށުނު…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި " އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށި މުބާރާތް 2014 " ޗެންޕިއަންކަން އޭދަފުށީ ބަށި ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން މި…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 1 ވަނަ ބަށި މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް 2 މެޗް ކުޅެފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. މި މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވީދިރާގު އޭދަފުށި ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ އަބުދުﷲ ސޯދިގުއެވެ.…
ބޮޑު ޗުއްޓީ އާއި ދިމާކޮށް ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ މަގްޞަދަކީ ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ.ތުޅާދޫ ބޭއްވުނު 29 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ޤައުމީ މުބާރަތަށް ދާ ކުދިން ހޮވައިފިއެވެ އޭޕްރީލް 24 - 25 ށް ތުޅާދޫ…
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްބ. އަތޮޅަށާއި ރ. އަތޮޅަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބ. އޭދަފުށި ކައުންސިލް އަދި…
Page 6 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit