ކައުންސިލް ލޮގިން

މިއަދު އަލަން އިންތިހާބު ކުރެވުނު ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަކަށް މަބުރޫކް ނަސީރު އަދި ނައިބް ރައިބު ރައީސްކަމަށް އަހްމަދު އަފްރާހު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އާ…
މިއަދު އަލަން އިންތިހާބު ކުރެވުނު ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަކަށް މަބްރޫކު ނަސީރު އަދި ނައިބް ރައިބު ރައީސްކަމަށް އަހްމަދު އަފްރާހު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އާ…
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން، ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު 02ގެ ކޯހެއް، ބ.އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. 16 ފެބްރުވަރީ 2017އިން ފެށިގެން 05…
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ އަމަލީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ…
ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލީއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު D2/CIR/2016/9-13 އިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ބަލިކޮށް، ގޮއިދޫން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި…
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން އޭދަފުއްޓާ ގޮއިދޫ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޭތިވިދިޔަ 2 އަހަރުވެސް ބޭއްވި ބަށި މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ.…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެނ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންކަމް ޖެނެރޭޝަން ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވައިފިއެވެ.މި މަހުގެ 26 ން…
މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ " ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްބަށި މުބާރާތް "…
Page 2 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit