ކައުންސިލް ލޮގިން

މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ބައޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހާއި ގުޅިގެން ބ އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގައިފައެވެ.މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ…
އެފްއޭއެމްއާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށުމުގެ ކުރިން އެފް…
ބ. އޭދަފުށީ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޓްރޯލް ފީފާތަކަކާއި ގޭސް ފުޅިތަކެއްގައި ވަރަށް ގަދައަށް އަލިފާން ރޯވެ، ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް…
ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތް " ބ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް " ގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނަ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް މިރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ފެށިގެން ދިޔަ މި ގުރުއާން މުބާރާތް އިފުތިތާހު…
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ބ އަތޮޅު މުބާރާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި މަލްޓިޕާޕާސް ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ…
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި އެޅި ފުޓްސަލް ދަނޑު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެންދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ.…
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދަރަވަންދޫ…
2015 ވަނަ އަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ މިއަތޮޅު ރަށްތަކުގައި ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށުގެ EPZ ގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެއްޓުމާއި…
މި އަދު ހެނދުނު ދޮންފަނުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެންދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. ޤުރުޢާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ…
Page 5 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit